Categories
Bruges ikke Nyheder

For drikkevandet og naturens skyld

Det er vigtigt at tænke i bæredygtige alternativer i form af multifunktionel jordfordeling, så vi kan passe på vores grundvand og biodiversitet, så plante- og dyreliv får de bedste forudsætninger for at udvikle sig i ro og fred.

Multifunktionel jordfordeling for et bæredygtigt landskab
I den multifunktionelle jordfordeling tages ét eller flere tidligere landbrugsarealer ud af drift for bl.a. at give plads til naturen, forbedre miljøets tilstand og give borgerne adgang til flere oplevelser til fordel for biodiversiteten i det åbne land.

Det er et puslespil af et lokalt samarbejde mellem kommunen, lokale foreninger og lodsejere, der skal gå op for at realisere kommunale udviklingsplaner inden for natur, miljø og friluftsliv. Det kan give lokale foreninger mulighed for at realisere idéer, der kommer lokalsamfundet til gode og udvikler landdistrikterne. Samtidigt får lokale lodsejere mulighed for at tage jord ud af drift til natur- og miljøformål.

De multifunktionelle projekter bidrager til, at vi kan indrette et Danmark, hvor vi får produktion, landbrug og skovbrug, hvor det giver mening - uden at belaste drikkevandet eller naturen. Herigennem kan vi beskytte sårbare områder og sikre fremtidens biodiversitet. På den måde får vi plads til natur, biodiversitet og rent drikkevand. Vi får plads til et effektivt og bæredygtigt land- og skovbrug. Og vi får plads til, at alle danskere kan nyde godt af naturens goder.

Multifunktionel jordfordeling for rent grundvand
Det rene drikkevand og den skønne natur er noget, mange af os tager som en selvfølge. For meget landbrugs- og skovbrugsproduktion, hvor det ikke giver mening, kan skade drikkevandet og naturen.

Grundvandet er en dyrebar ressource og noget, vi skal passe på. Det rene drikkevand er noget, mange af os tager som en selvfølge. Men for meget landbrugs- og skovbrugsproduktion, hvor det ikke giver mening, kan skade drikkevandet og naturen. Problemet opstår især, hvor jordbundsforhold tillader en meget hurtig nedsivning af pesticider i grundvandet.

Hos De Fakto har vi stor professionel interesse og indsigt i grundvandsbeskyttelse og implementering af indsatsplaner. Vi brænder for at finde løsninger for alle parter, med kombinationen af den faglige viden, medmenneskelige erfaring og muligheden for at tænke ud af boksen med vores kendskab til ejendomsjura og økonomi i rygsækken.

Kort sagt arbejder vi for gennemførelse af multifunktionelle projekter med frivillighed og respekt for den private ejendomsret som nøgleord til multifunktionel jordfordeling, der alle sikrer vores grundvandsbeskyttelse.