Kommune og stat

Kommune og stat

I kommune eller stat har man ikke altid de interne ressourcer, der er behov for til matrikulære sager og afklaring af skelforhold.

Derfor understøtter vi gerne myndigheder og kommuner med fx kommune- og lokalplaner eller  planlægning af og gennemførsel af jordfordelinger og lodsejerforhandlinger, når der er behov for eksterne ressourcer.

Dette gælder også ved afholdelse af skelforretning eller mangel på en rådgiver til ekspropriationer, rettighedserhvervelse og tinglysning.

Kontakt os gerne eller læs mere om vores rådgivere.

Projekt ejendomudvikling
Kommune & Stat Rådgivning

Afklaring af ejendomsgrænser

Står I med en kedelig nabokonfliktsag, der bunder i manglende viden eller uoverensstemmelse omkring ejendomsgrænser og skel, så håndterer vi denne sag professionelt og uvildigt.

Vores specialister har stor erfaring med konflikthåndtering og mægling mellem uenige parter.

Bygge- og anlægsprojekter

Vi er en del af HLM Group, som ejer HLM Landmåling. De har mange års erfaring med traditionelle og specialiserede landmålingskompetencer på bl.a. byggeri-, infrastruktur- og anlægsprojekter.

HLM Landmåling og monitoreringsspecialisterne i SMT Nordic, som også er en del af HLM Group, står blandt andet bag projekter som City Ringen, Axel Towers, højhastighedsbanen Ringsted-Femern.

Sammen har vi derfor mange års erfaring og landmålingskompetencer fra de største bygge- og anlægsprojekter. Vi kan understøtte alle landmålingsydelser med solid landinspektørviden.

Ring gerne for en dialog om, hvordan vi kan hjælpe jer.

Ejendomsgrænser rådgivning

Kontakt os