Kommune og stat

Kommune og stat

I kommune eller stat har man ikke altid de interne ressourcer der er behov for, til matrikulære sager og afklaring af skelforhold.

Derfor hjælper vi gerne myndigheder med kommune- og lokalplaner, planlægning af og gennemførsel af jordfordelinger og lodsejerforhandlinger, når der er behov for eksterne ressourcer.

Dette gælder også ved afholdelse af skelforretning eller mangel på en rådgiver til ekspropriationer, rettighedserhvervelse og tinglysning.

Kontakt os gerne eller læs mere om vores rådgivere.

Projekt ejendomudvikling
Kommune & Stat Rådgivning

Afklaring af ejendomsgrænser

Står I med en kedelig nabokonfliktsag, der bunder i manglende viden eller uoverensstemmelse omkring ejendomsgrænser og skel, så håndterer vi denne sag professionelt og uvildigt.

Vores specialister har stor erfaring med konflikthåndtering og mægling mellem uenige parter.

Bygge- og anlægsprojekter

Vores kolleger i HLM Landmåling har stor erfaring med traditionelle landmålingskompetencer ved infrastruktur og anlægsopgaver.

HLM Landmåling eller specialisterne i SMT Nordic er en del af HLM Group og står blandt andet bag projekter som City Ringen, Axel Towers, højhastighedsbanen Ringsted-Femern.

Vi kommer derfor med mange års erfaring og landmålingskompetencer fra de største bygge- og anlægsprojekter. Vi har været med i alle faser af projekterne og er vant til at arbejde ud fra devisen; kender vi ikke løsningen, så udvikler vi den. Vi kan nu understøtte alle landmålingsydelser med solid landinspektørviden.

Ring gerne for en dialog om, hvordan vi kan understøtte jeres afdeling med eksterne ressourcer.

Ejendomsgrænser rådgivning

Kontakt os