Kategorier
Nyheder

Nye Ejendomsvurderinger – Boligejernes Rettigheder og Muligheder

Jurateam og De Fakto har indgået et samarbejde for at sikre, at boligejerne har mulighed for at få en klarere forståelse af de nye ejendomsvurderinger.

I lyset af de nye ejendomsvurderinger har en stor del af landets boligejere oplevet usikkerhed og utryghed, særligt de over 70.000, hvis vurderinger overstiger ejendomsværdierne. Med en klagefrist i 2025, er frustrationerne allerede begyndt at samle sig blandt de berørte parter.

Ejendomsvurderingerne har for mange åbnet op for et væld af spørgsmål om, hvorvidt deres ejendom er blevet korrekt vurderet, eller om de potentielt sidder på en uopdaget værdi. Spørgsmålet, der former sig, er derfor: Er vurderingen misvisende, eller repræsenterer den reelle muligheder og begrænsninger?

Samarbejdets vigtighed

De Fakto tilbyder, i samarbejde med Jurateam, at udarbejde vurderingsrapporter. Vi foretager en omfattende gennemgang af de private og offentligretlige begrænsninger og muligheder, der vedrører hver enkelt ejendom. På den måde kan vi sikre det overblik, der kan være afgørende for at identificere og forstå de komplekse faktorer, der influerer på ejendomsvurderingen.

Vi leverer klare konklusioner vedrørende ejendomsvurderingen og hvis rapportens konklusion peger på en for høj vurdering af ejendommen, kan denne rapport anvendes i forbindelse med en klagesag.

Vejen frem

Med over 100.000 sager, der kræver manuel gennemgang af Vurderingsstyrelsen, bliver det afgørende at have en velunderbygget og velforberedt klagesag, som er baseret på et oplyst og sagligt grundlag. Både Jurateam og De Fakto besidder ekspertise i at navigere gennem sager hos diverse myndigheder og prioriterer altid løsningsorienterede tilgange frem for konfliktskabende strategier.

Denne initiering af faglig rådgivning og støtte betyder ikke blot, at ejendomsejere kan opnå retfærdighed og klarhed, men også en generel forståelse og accept af de retlige og økonomiske aspekter ved ejendomseje.

Mangler du gennemsigtighed og klarhed i dine ejendomsvurderinger, så lad os assistere, rådgive og guide dig gennem hele processen. Vi stræber efter at give dig en grundig forståelse af alle de relevante aspekter og nuancer, der kan påvirke din ejendomsvurdering, så du er fuldt informeret og støttet fra den indledende vurdering og gennem eventuelle klagesager.