Kategorier
Nyheder

Social Bæredygtighed i Ejendomsret

Hos De Fakto integrerer vi social bæredygtighed i vores tilgang til ejendomsret, som en del af vores arbejdsproces.
Traditionelt har rådgivnings- og landinspektørbranchen været drevet af en klassisk juridisk, teknisk og økonomisk tilgang til opgaveløsning. Vi skiller os ud fra den traditionelle tænkning ved vores tilgang, der aktivt inkluderer sociale overvejelser i behandlingen af ejendomsretlige opgaver.
Ejendomsretten hos De Fakto omhandler mere end den juridiske forvaltning af land og bygninger. Vi ser det som en mulighed for at bidrage positivt til samfundet gennem et bredere perspektiv, der anerkender samfundsmæssige behov og bidrager til social harmoni.
Juridisk Soliditet og Social Balance
Vores mål er at skabe aftaler, der respekterer lokale behov og afspejler sociale værdier for alle parter. Det indebærer en respekt for manglende ensartet viden og indsigt mellem parterne og sikrer, at ingen part udnytter denne ubalance. Vi sikrer, at drift og langsigtede overvejelser er en del af aftalen, og at de løsninger vi formidler, respekterer samfundets mangfoldighed og er bæredygtige over tid.
Uanset om vi arbejder med matrikulære opgaver eller yder bredere rådgivning, anvender vi denne tilgang konsekvent hos De Fakto. Vi værdsætter en god handel og tror på, at ved at undgå at skabe tabere, skaber vi løsninger, hvor alle parter vinder.