Kategorier
Nyheder

Grundvandsparker, set i et bredt perspektiv

Danmark har noget helt unikt – nemlig dejligt drikkevand. Det er en af de mest dyrebare ting, vi har. Men der skal handling til, hvis også kommende generationer skal have drikkevand fra hanen i stedet for at købe det i supermarkedet.

I flere og flere drikkevandsboringer måles giftige pesticidrester. Set over hele landet er 45,3 % af vandværkernes boringer forurenet med giftige rester, og 12,7 % overskrider grænseværdien. I grundvandsovervågningen er der i det yngste grundvand i 2017-19 fundet pesticidrester i 70 % af boringerne, og 31 % overskred grænseværdien.

Grundvandsparkernes mange formål

Hvordan sikrer vi det dyrebare drikkevand? Ved at etablere løsninger, der kan reducere mængden af pesticider i vores drikkevand og samtidig øge og udvikle vores natur. Lykkes vi med dette, har vi mulighed for at etablere et værktøj i værktøjskassen, der kan være afgørende for at vende udviklingen.

Et nyt værktøj/ begreb er 'grundvandsparker'. Et begreb der handler om at samtænke de forskellige løsninger for rent grundvand, biodiversitet, sprøjtefri fødevarer, klima etc. Konkret skal det indføres gennem lovgivning, så vi kan tænke sprøjtefri landdistrikter, hvor grundvand indvindes til drikkevand og på sigt bidrage til 'rent ubehandlet grundvand til drikkevand'.

Grundvandsparkerne er i dag defineret som små oaser for den hårdt pressede natur herhjemme, som derfor vil være et væsentligt bidrag til at få gjort noget godt for den truede biodiversitet. Samtidig vil disse også bidrage til folkesundheden ved at producere fødevarer fri for sprøjtemidler.

Bedre at forebygge end at rense

Etableringen af grundvandsparker kræver samarbejde på et højt fagligt niveau. En mulighed kunne være at overlade varetagelsen af opgaven til regionerne i samarbejde med kommunerne.

I dag udfører regionerne en vigtig indsats for at beskytte vandforsyningernes boringer mod forurening fra en lang række affaldsdepoter fra både byer og industri. En forebyggende indsats, der vil fortsætte i mange år. Derfor skal 'kampen' om drikkevandet udbygges i langt højere grad og kombineres med forebyggelse mod fremtidig forurening gennem etablering af grundvandsparker - der som nævnt også kommer til at spille en central rolle i kampen for mere natur, bedre biodiversitet og klimatilpasning.