Kategorier
Nyheder

Tak for en god Grundvandsparkkonference

I samarbejde med Rambøll afholdt De Fakto Grundvandsparkkonferencen den 19. januar. Omdrejningspunktet for konferencen var at diskutere indsatser, planlægning og retning for at øge beskyttelsen af fremtidens drikkevand.

På grundvandsparkkonferencen blev der zoomet ind på flere tiltag, projekter og tanker i forbindelse med emnet, og hvilken betydning disse kan få for fremtidens grundvandsparker. Arrangementet var velbesøgt, og der var masser af gode diskussioner ved bordene.

Der var meget fokus på skåneproblematikken, altså at behovet for åbent land til grundvandsparker og andre vigtige formål. Der var et udbredt ønske om at se mere til et landsplandirektiv for grundvandsparker og i det hele taget at se mere på ekspropriationsmulighederne.

Efter en række spændende oplæg var der en række spørgsmål, som deltagerne skulle beskæftige sig med ude ved bordene, hvorefter diskussionen blev taget op i plenum. Folk deltog aktivt i denne diskussion, og mange forskellige baggrunde og perspektiver bidrog til dagen. Udover det store faglige udbytte på dagen, var der også god tid til netværk for deltagerne.