Kategorier
Nyheder

Rådgivning, der skaber tillid og tryghed i din sag

De Fakto har på kun 2 år, som landinspektørvirksomhed, formået at arbejde sig ind i essensen af, hvad det vil sige at være rådgivende landinspektører, med streg under rådgivning.

Et svar, der i høj grad findes i den brede palette af specialister, som udgør vores vigtigste aktiv i form af kvalificerede og passionerede medarbejdere, der kan skabe tillid og tryghed, som er den afgørende forskel for sikre vores kunder værdi.

 

Jim Stabell Nielsen kommer med en fortid hos en af landets største ingeniør- og rådgivervirksomheder, og er i dag en betroet rådgiver hos De Fakto for mange af vores kunder. Med egne ord hjælper han med, at "håndtere mennesker – hvis holdninger til projekter er individuelle og til tider meget problematiske". Her har han sin ekspertise, hvor han yder rådgivning henvendt til f.eks. projektledere, der arbejder for en forsyning eller en kommune.

 

- Der, hvor mit speciale kommer ind, er ved grundejer- og borgerhåndteringen. Det kan være håndteringen af naboforhold, grundejeren eller øvrige rettighedshavere. Her plejer jeg at arbejde med sagerne ved at vende perspektivet og se på, hvordan de enkelte grundejeres interesser håndteres bedst i projektet. Stille de kritiske spørgsmål og finde ud af, hvor ”skoen trykker”, siger Jim Stabell Nielsen.

Dialog som det vigtigste værktøj 

Når kommunerne og forsyningsselskaberne sidder i rollen som bygherre, er de i en position, hvor de ændrer tingenes tilstand og dagligdag for nogle mennesker. Dette skal respekteres, og derfor mener Jim, at selv om han ofte repræsenterer kommunen eller forsyningsselskabet som rådgiver, er han i lige så høj grad med til at rådgive de parter, han møder.

 

- Jeg står til rådighed for alle parter, der kan spørge mig om hvad som helst. På den måde bliver processen meget mere gennemsigtig, siger Jim Stabell Nielsen.

 

Det handler i sin enkelthed om, hvordan man bedst passer på borgerne og deres ejendomsret. Der kan spares mange penge som følge af en god dialog. Grundejerne er eksperter i deres egen ejendom og ved at modtage den rigtige information på det rigtige tidspunkt i et projekt, kan mindre justeringer fjerne omkostningstunge og unødvendige elementer.

Forståelse for de individuelle rettigheder

Et tænkt eksempel kan være ved placering af en ledning i jorden. Det starter med idéfolk, ingeniører og øvrige designere, som skitserer et muligt ledningsforløb, der omfatter f.eks. 30 forskellige ejendomme og herfra starter man med en vurdering ud fra kriterier som hvad der er bedst, billigst og hvilke rettigheder er der tale om?

 

Der er mange muligheder for at lægge en ledning i jorden, hvor type, dimension og materiale har stor indflydelse på handlefriheden i projekteringen af placering. Det eneste der er helt sikkert, er at en ledning har et defineret start- og punkt – og krydser ledningen nogle private ejendomme undervejs, så støder man på den egentlige barriere.

 

Under denne sparring skal de involverede parter og måske genovervejer såvel designerne som projektledere mulighederne for den bedste placering og fremgangsmåde.

 

- Nogle gange, når vi sætter virkeligheden op for dem, findes en ny forståelse af vigtigheden af respekt for de individuelle rettigheder for en grundejer. Det kan f.eks. være, at det kan blive enormt fordyrende i erstatning, hvis ledningen lægges for tæt på eksisterende byggeri eller lægges gennem et byggefelt. Her må vi prøve at omlægge ledningen, og det koster måske lidt ekstra i materialer og udførelse, men er mere rentabelt samlet set, forklarer Jim.

 

Herefter føres forhandlinger med grundejerne. Det kan være andre myndigheder, virksomheder eller privatpersoner, hvor resultatet af forhandlingerne afhænger af gensidig respekt af de implicerede parters interesser.

 

Typisk gennemfører De Fakto med stor succesrate projekterne på frivillig basis. Alternativt føres grundejeren gennem en tvungen afståelse ved ekspropriation, men ved en lige så respektfuld og veloplyst proces.

Projektets forløb

Hvis man forsøger at sætte en tidslinje på processen, så dækker De Fakto alle facetter af landinspektørforretningen:

 

  • Kunde henvender sig og en projektleder tilknyttes.
  • Indledende arbejde og aftaleudkast/ekspropriationsmateriale udfærdiges, herunder hvor vores Landinspektør håndterer opmåling, arealplaner, indhentning af bindinger, skelfastsættelse, erstatningsudmåling m.v.
  • Kvalitetssikring af dokumenterne.
  • Herefter afholdes møder/åstedsforretninger.
  • Erstatninger fastlægges og aftaler indgås eller ekspropriationsbeslutninger træffes.
  • taksation ved ekspropriationsforløb.
  • Projektanlægget sikres ved tinglysning og matrikulær berigtigelse.
  • Endelig erstatningsudbetaling.

 

Alle processer i sagen håndteres fra start til slut – og derfor er rådgiverens rolle afgørende i arbejdet med at afbøde alle tænkelige forhindringer i form af mulige uenigheder mellem de involverede parter, og projektet realiseres i sidste ende.

 

Som rådgivende landinspektørvirksomhed er vi ansvarlige for rådgivning, der skaber fleksible og fagligt kompetente ekspropriationsprocesser samt matrikulære og tinglysningsmæssige berigtigelser. Derfor kan du som kunde hos De Fakto altid forvente høj faglighed og kvalitet.